Home » Marketingmix » Marketingmix 4p’s

Marketingmix 4p’s

De marketingmix 4P’s

De marketingmix is een combinatie van marketinginstrumenten, waarvan een organisatie gebruik kan maken bij het opstellen of invullen van een marketingstrategie. De marketingmix is een belangrijk onderdeel van een marketingplan, omdat de marketingmix wordt gebruikt bij het implementeren van de strategie. De traditionele marketingmix bestaat uit 4 P’s, namelijk: Product, Prijs, Plaats en Promotie. Bij een doeltreffende marketingmix zijn de 4 P’s goed op elkaar afgestemd. De traditionele marketingmix kan worden uitgebreid met meerdere p’s, alles hierover lees je in het artikel: Uitgebreide marketingmix.

Marketingmix – product

De P van product, omvat het feitelijke product of de dienst die een organisatie aanbiedt. De P van product wordt ook wel productmix genoemd. Bij de P van product kunnen o.a. vragen worden gesteld als: Wat is de toegevoegde waarde van het product of de dienst? In welke behoefte worden voorzien? Hoe is de verpakking van het product? Wat voor uitstraling heeft mijn product? Door deze vragen te beantwoorden krijgt u een volledig van het zowel het kernproduct, het tastbaar product als het uitgebreide product.

 

Marketingmix – prijs

De P van prijs, omvat het prijsbeleid van een  product of de dienst die een organisatie aanbiedt. De P van prijs wordt ook wel prijsmix genoemd. Bij de P van prijs kunnen o.a. vragen worden gesteld als: Wat wordt de prijs van de aangeboden producten of diensten? Welke prijzen hanteren concurrenten? Kunnen er kortingen worden gegeven? Wat is de kostprijs van het product? Uiteraard dient bij het bepalen van de prijs, de verhouding tussen vraag en aanbod worden meegenomen.

 

Marketingmix – plaats

De P van plaats omvat met name het distributiebeleid van een organisatie. De P van plaats wordt ook wel plaatsmix genoemd. De geografische locatie waar een organisatie gevestigd is, hoeft niet perse de plaats te zijn waar consumenten de producten of diensten afnemen. Een organisatie kan producten ook aanbieden via internet. Bij de P van plaats kunnen o.a. vragen worden gesteld als: Via welke distributiekanalen worden de producten of diensten aangeboden? Hoe toegankelijk zijn de verschillende distributiekanalen voor de afnemers. Worden de producten of diensten direct aan de consument geleverd, of wordt er gebruik gemaakt van een tussenhandelaar? Worden er samenwerkingsverbanden aangegaan in de distributieketen?

 

Marketingmix – promotie

De P van promotie omvat alle factoren die van invloed zijn op de communicatie met de doelgroep. De P van promotie wordt ook wel de promotiemix of communicatiemix genoemd. De promotiemix is een breed begrip en omvat diverse promotie-instrumenten. De promotiemix omvat o.a. de volgende promotie-instrumenten: Reclame, persoonlijke verkoop, sales promotions, public relations, free publicity en sponsoring.