Home » Marketing Omgeving » Meso omgeving

Meso omgeving

Wat is de meso omgeving?

De meso omgeving omvat factoren waarop een organisatie geen directe, maar wel indirecte invloed kan uitoefenen. Het analyseren van de meso omgeving is onderdeel van de externe analyse. Bij de meso omgevingsanalyse wordt de bedrijfstak waarin een organisatie actief is geanalyseerd. Na het analyseren van de bedrijfstak, kan de aantrekkelijkheid hiervan worden bepaald. Het analyseren van de meso omgeving kan met de ABCD analyse en omvat de volgende elementen:

Wat is het doel van de meso omgevingsanalyse?

Het doel van de meso omgevingsanalyse is het bepalen van de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak. Een organisatie die zicht heeft op de meso omgeving kan hierop inspelen. De meso omgevingsanalyse is onderdeel van de externe analyse. De externe analyse geeft zicht op de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving van een organisatie. Samen met de interne analyse dient de externe analyse als input voor de SWOT analyse.