Home » Marketing Omgeving » Macro omgeving

Macro omgeving

Wat is de macro omgeving

De macro omgeving omvat factoren waarop een organisatie geen invloed kan uitoefenen. Het analyseren van factoren op macroniveau valt binnen de externe analyse. De macro omgeving kan geanalyseerd worden door demografische, economische, sociaal/culturele, ecologische en politiek/juridische factoren te analyseren. Hiervoor wordt het DESTEP model gebruikt. Lees wat een DESTEP analyse inhoud, waarom een DESTEP analyse gemaakt wordt en hoe deze gemaakt kan worden op de pagina: DESTEP analyse.

macro omgeving

 

 

Het doel van de macro omgevingsanalyse

De omgeving waarin een organisatie actief is veranderd continu. Deze veranderingen hebben invloed op een organisatie. Succesvolle ondernemers hebben zicht op de omgeving en spelen in op veranderingen. Door een macro omgevingsanalyse uit te voeren, wordt op macro niveau zicht verkregen op de omgeving. Het analyseren van de macro omgeving is een onderdeel van de externe analyse. De externe analyse geeft zicht op de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving van een organisatie. Samen met de interne analyse dient de externe analyse als input voor de SWOT analyse.