Home » Modellen » Ansoff model

Ansoff model

Samenvatting

  • De groeistrategie van Ansoff is een groeimodel
  • De groeistrategie van Ansoff bestaat uit vier product-/marketingstrategieën
  • Marktpenetratie is het verkopen van bestaande producten op een bestaande markt
  • Productontwikkeling is het verkopen van nieuwe producten op een bestaande markt
  • Marktontwikkeling is het verkopen van bestaande producten op een nieuwe markt
  • Diversificatie is het verkopen van nieuwe producten op een nieuwe markt

 

De groeistrategie van Ansoff

De groeistrategie van Ansoff is een strategisch model dat hulp biedt bij het formuleren van een groeistrategie. Ansoff geeft in zijn theorie aan dat aanbieders hun omzet kunnen verhogen met nieuwe producten en/of nieuwe markten. Ansoff komt op deze manier tot vier product- /marketingstrategieën.

 

De 4 groeistrategieën van Ansoff

  • Marktpenetratie
  • Productontwikkeling
  • Marktontwikkeling
  • Diversificatie

 

Wat is marktpenetratie?

Marktpenetratie is het verkopen van (voor de onderneming) bestaande producten, op een (voor de onderneming) bestaande markten. Het doel van marktpenetratie is het verhogen van de omzet en het vergroten van het huidige marktaandeel. In een groeiende markt, kan gemakkelijk extra omzet gewonnen worden. De groeistrategie van Ansoff kan gerealiseerd worden door meer van dezelfde producten te verkopen aan huidige afnemers. Daarnaast kan marktaandeel worden gewonnen van de concurrentie. Dit gebruikt vaak wanneer de markt gestagneerd is. Doordat de concurrentie vaak direct omzetverlies leidt, kan er een hevige concurrentiestrijd ontstaan.

 

Wat is productontwikkeling?

Productontwikkeling is het verkopen van (voor de onderneming) nieuwe producten, op een (voor de onderneming) bestaande markt. Het doel van productontwikkeling is het verhogen van de omzet en het vergroten van het huidige marktaandeel. De groeistrategie productontwikkeling wordt vaak toegepast, omdat de behoeften van afnemers veranderen. Bij productontwikkeling worden er niet altijd nieuwe producten op de markt gebracht, producten kunnen ook worden vernieuwd. Omdat concurrenten continu met nieuwe producten de markt betreden, is productontwikkeling vaak een strategie om bij te blijven. Een nadeel van de groeistrategie zijn de hoge kosten die het met zich meebrengt.

 

Wat is Marktontwikkeling?

Marktontwikkeling is het verkopen van (voor de onderneming) bestaande producten, op een (voor de onderneming) nieuwe markt. Het doel van marktontwikkeling is het verhogen van de omzet. Een voorbeeld van marktontwikkeling is een onderneming die zijn markt gaat uitbreiden naar het buitenland. Ook is er sprake van marktontwikkeling wanneer een onderneming die zich alleen op consumenten richt, zich ook gaat richten op bedrijven. Als onderneming is het belangrijk  te realiseren dat de nieuwe markt vaak andere kenmerken heeft dan de huidige markt. Zo hebben de nieuwe afnemers vaak andere behoeften en kan er sprake zijn van cultuurverschillen.

 

Wat is diversificatie?

Diversificatie is het verkopen van (voor de onderneming) nieuwe producten, op een (voor de onderneming) nieuwe markt. Het doel van diversificatie is het verhogen van de omzet. Diversificatie wordt toegepast wanneer een onderneming een andere markt wil aanspreken en daarvoor een nieuw product moet lanceren, om de aan behoefte van de nieuwe afnemer te voldoen.  Diversificatie is de meest risicovolle groeistrategie van Ansoff. Dit omdat de onderneming toetreedt op een nieuwe markt met een nieuw product. Diversificatie kost veel geld omdat een nieuwe product ontwikkeld moet worden,  de organisatie moet worden aangepast en een nieuwe doelgroep moet worden aangesproken.