Home » Marketing Modellen » 7s model McKinsey

7s model McKinsey

7s model van McKinsey7s model van McKinsey

Het 7s model, wat is dat precies? Met dit model kun jij de interne analyse maken. Het is een mooi management model, om zicht te krijgen op alle kwaliteiten en prestaties van een onderneming.

Richard Pascale is samen met Anthony Athos de bedenker van het management model. Richard Pascale zien we links op de foto staan.

Graag vertellen we alles over dit model.

Waarom een 7s model maken?

Volgens McKinsey moeten alle 7 onderdelen in balans zijn. Dan heb jij pas een optimale bedrijfsvoering. Met het 7s model kunnen we stap voor stap de interne organisatie analyseren. Daarna zien we op een overzichtelijke manier alle ‘problemen’.

Daarna kunnen we de interne analyse verbeteren en bekijken of alle factoren in balans zijn.

Harde en zachte factoren 

Zoals je kunt verwachten, bestaat het model uit 7 s-factoren. Deze factoren kunnen we in 2 verschillende groepen plaatsen. Namelijk de harde s-factoren en de zachte s-factoren. Volgens het model van McKinsey moeten alle factoren in beide groepen in balans zijn, voor een optimale bedrijfsvoering.

 

Harde 7s factoren

Het model bestaat uit 3 harde ‘7s factoren’. Maar wat zijn harde factoren? Dit zijn alle factoren die makkelijk te identificeren zijn. Deze factoren zijn dus eenvoudig op te merken. Daarnaast zijn harde factoren makkelijker te beïnvloeden dan zachte factoren. De zachte factoren zijn:

 • Strategy / strategie
 • Structure / structuren
 • Systems / systemen

 

Zachte 7s factoren

Zachte factoren zijn moeilijk te identificeren en te beïnvloeden. Het model van McKinsey heeft 4 zachte 7 s-factoren:

 • Style / stijl
 • Shared values / gedeelde waarden
 • Staff / personeel
 • Skills / vaardigheden

7s model McKinseyVoorbeeld van een 7s model

Om het makkelijk voor je te maken, geven we graag een voorbeeld van een 7s model. links staat het model. Zoals de lijnen weergeven, staan alle onderdelen met elkaar in verbinding. Deze factoren moeten ieder in balans zijn. Onbalans van 1 factoor, kan de andere factoren ook uit balans halen.

Strategy | strategie

Strategy omvat de strategie van een organisatie:

 • Wat zijn de doelstellingen van een organisatie?
 • Met welke middelen wil deze organisatie haar doelen realiseren?

Structure | structuur

Bij structure kijken we naar een organisatiestructuur. Hoe is een organisatie ingericht?

 • Hiërarchie
 • Verschillende afdelingen
 • De taakverdelingen
 • Verantwoordelijkheden
 • Samenwerking

Systems | systemen

Bij systems kijken we naar alle systemen, zoals:

 • Alle formele en informele werkwijzen
 • Procedures binnen een bedrijf
 • De communicatiestromen

Deze werkwijzen, procedures en communicatiestromen kunnen te maken hebben met administratie, ordeafwikkeling, klachtenbehandelingen, planning, vergaderingen, computersystemen, pauzemomenten en vrijdagmiddagborrels.

Style | stijl

De managementstijl van een organisatie analyseren we bij Style. Kijk hierbij naar:

 • De manier van leidinggeven
 • Het effect van leidinggeven op de prestaties van medewerkers

Shared values | gedeelde waarden

Shared Values zijn alle gedeelde waarden binnen een organisatie. Dit is eigenlijk het DNA of de identiteit van een organisatie. Bij Shared values bekijken we:

 • De cultuur en opvattingen
 • De missie
 • De visie
 • De kernwaarden

De 5de factor van het 7s model is het middelpunt van het model.

Staff | personeel

Uiteraard heeft Staff te maken met het personeel dat actief is bij een organisatie. Analyseer daarbij de volgende onderwerpen:

 • Deskundigheid van personeel
 • Opleidingen en werkervaring
 • De beloningssystemen
 • Het functioneren van personeel

Bij Staff kan een inventarisatie worden gemaakt van alle personeelsleden, door profielen op te stellen. Maak een overzicht met namen, leeftijden, opleidingen, werkervaring, de motivaties en sterktes en zwaktes van medewerkers. Je hebt zo deze factor van het 7s model duidelijk in beeld.

Skills | vaardigheden

Skills is het laatste onderdeel van het 7s model. Hierbij kijken we naar alle vaardigheden van een organisatie. Kijk hierbij vooral naar de USP’s (Unique Selling Point). Welke krachten heeft onze organisatie en hebben concurrenten niet?

Like deze pagina (kijk links). Dat vinden we super! Alvast bedankt.

About Joost van Herpen