Home » Marketing Basics » Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplanStrategisch marketingplan maken

Strategisch marketingplan maken voor je scriptie? Of ben jij een (startende) ondernemer die op een professionele manier zijn onderneming wil neerzetten?

In 6  eenvoudige stappen maak jij een succesvol marketingplan! Wij noemen het graag een routebeschrijving naar meer succes.

Maar wat is een marketingplan precies?

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan is een uitgebreide blauwdruk die alle marketinginspanningen van een organisatie weergeeft. Dit is de officiële definitie.

Marketingplan in 6 stappen

De hoofdlijnen van een marketingplan staan in 6 stappen. Per stap beschrijven we de inhoud van deze stap.

Stap 1: Doelen en onderzoeksmethode

De eerste stap is: Doelen en onderzoeksmethode. Deze stap bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inleiding en aanleiding
 • Onderzoeksopzet

 

Inleiding en aanleiding

Je begint met het beschrijven van een inleiding en aanleiding. Hiervoor gebruik je een probleemanalyse. De probleemanalyse heeft 4 onderdelen, namelijk:

 • Relevantie
 • Doelstelling
 • Probleemstelling
 • Vraagstelling

Relevantie

Bij de relevantie geeft je een korte beschrijving van het bedrijf. Wat zijn alle hoofd- en nevenactiviteiten? Welke afdelingen heeft het bedrijf? Hoe ziet de bedrijfsgeschiedenis eruit? Wie zijn de belangrijkste partners?

Daarna beschrijf jij wat hetprobleemis. Met andere woorden: waarom maak jij op dit moment een (strategisch) marketingplan?

Doelstelling

Bij doelstelling geeft je aan wat het doel van het onderzoek is. Dus wat moet het onderzoek precies opleveren als het klaar is? Begin een doelstelling met: aanbevelingen doen of advies geven over…

Probleemstelling

De probleemstelling moet inzichtelijk maken wat jij precies gaat onderzoeken. Je beschrijf wat jij moet onderzoeken om de doelstelling te bereiken. Je hebt namelijk informatie nodig om advies te kunnen geven, wat is deze informatie precies? Je begint een probleemstelling met inzicht verkrijgen in…

Vraagstelling

Bij een vraagstelling maak je deelvragen. Deze deelvragen kun je indelen in verschillende groepen die bij elkaar passen. Het antwoord van alle deelvragen samen, moet antwoord geven op jouw probleemstelling.

 

Onderzoekopzet

Je hebt nu een duidelijk doel voor ogen. Nu ben jij klaar om marktonderzoek te gaan doen. Met een onderzoeksopzet kun jij het onderzoek afkaderen.

Beschrijf hoe jij alles wil onderzoeken. Maak jij gebruik van desk- en fieldresearch? Welke onderzoeksmethoden wil jij gebruiken? Hoe wil jij alle onderzoeken precies uitvoeren, analyseren en rapporteren?

 

Stap 2: Situatieanalyse 

De situatieanalyse is stap 2 van het marketingplan. Een situatieanalyse is een analyse van de interne en externe bedrijfsomgeving. De situatieanalyse bestaat uit de volgende 2 onderdelen:

 

Externe analyse 

De externe analyse bestaat uit een macro omgeving en een meso omgeving. Beide worden geanalyseerd in een externe analyse. Om deze omgevingen te analyseren kunnen eenvoudige marketingmodellen worden gebruikt. Het doel van een externe analyse is zicht te krijgen op alle kansen en bedreigingen.

Marco omgeving 

De marco omgeving bestaat uit allemaal factoren waarop een organisatie geen invloed kan uitoefenen. Deze macro omgeving kunnen we analyseren met behulp van een DESTEP Analyse. Je beschrijft in een DESTEP Analyse alle trends en ontwikkelingen op de volgende niveau’s:

 • Demogragisch
 • Economisch
 • Sociaal- cultureel
 • Technologisch
 • Ecologisch
 • Politiek- juridisch

Meso omgeving 

De meso omgeving is alleen indirect te beinvloeden. De bedrijfstak waarin een organisatie actief is, valt binnen de meso omgeving. De meso omgeving analyseer jij met behulp van het ABCD analyse:

 

Interne  analyse 

De interne omgeving bestaat uit een micro omgeving. Deze micro omgeving is wel direct te beinvloeden, dit is namelijk de organisatie zelf. Je kunt een micro omgeving analyseren met het 7s model van McKinsey. Het doel van een interne analyse is in beeld krijgen van sterktes en zwaktes.

Micro omgeving 

Om de concurrentiekracht van een organisatie te versterken, moet jij sterktes optimaal benutten. Aan de andere kant moeten zwaktes zoveel mogelijk geëlimineerd worden. Dit alles kan natuurlijk alleen als jij weet wat de sterktes en zwaktes van een organisatie zijn. Bij het analyseren van de micro omgeving analyseer jij:

 • De organisatie
 • Marketing
 • Financiële situatie

 

Stap 3: Strategieën bepalen

SWOT en Confrontatie is het 3de onderdeel van het schrijven van een marketingplan. De stap Strategieën bestaat uit de volgende onderdelen:

 • SWOT Analyse
 • Confrontatiematrix
 • Strategische opties

 

SWOT Analyse 

Dankzij het maken van een externe en interne analyse,  heb jij zich op alle kansen en bedreigingen en sterktes en zwaktes van een organisatie. Deze dienen allemaal als input voor het maken van een SWOT Analyse. Eigenlijk is een SWOT Analyse een overzichtelijke manier om alle belangrijke bevindingen uit een situatieanalyse (externe & interne analyse) weer te geven.

Confrontatiematrix 

Je hebt nu alle kansen en bedreigingen en sterktes en zwaktes in een model staan. Je gaat deze nu confronteren met elkaar. Het doel van een confrontatiematrix is het ontwikkelen van een goede strategie voor het marketingplan. De 3 tot 5 kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes kunnen komen tot soorten 4 strategieën:

 1. Groeien
 2. Verdedigen
 3. Verbeteren
 4. Terugtrekken

Strategische issues

 

Strategie toetsen en kiezen

SFA

 

 

 

About Joost van Herpen