Home » Marketing Analyses » SWOT analyse

SWOT analyse

Wat is een SWOT analyse?

De afkorting SWOT staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Door een externe– en interne analyse (situatieanalyse) te maken, wordt zicht verkregen op kansen en bedreigingen (opportunities en threats) en sterktes en zwaktes (strenghts en weaknesses). De externe- en interne analyse vormen de basis voor het formuleren van strategische opties. De SWOT analyse is een hulpmiddel om strategische opties te formuleren. Een SWOT analyse geeft zicht op de mogelijkheden voor de toekomst van een organisatie. Deze mogelijkheden kunnen geformuleerd worden als strategische opties.

swot-analyse

 

 

 

Wat is het doel van de SWOT analyse?

De afzonderlijke bevindingen uit de externe en interne analyse zijn maar deels van toepassing. Het geeft enkel een overzicht van de kansen en bedreigingen en de sterktes en zwaktes van een organisatie. Op basis van dit overzicht kunnen geen strategische opties worden geformuleerd. Om strategische opties te kunnen formuleren, moet verbinding worden gemaakt tussen de externe- en interne analyse. Een SWOT analyse geeft de kansen en bedreigingen en de sterktes en zwaktes overzichtelijk weer en maakt verbinding tussen de externe– en interne analyse. Met behulp van de SWOT analyse en de confrontatiematrix kunnen strategische opties worden geformuleerd.

 

Hoe maak je een SWOT analyse?

Het maken van een SWOT analyse begint met het identificeren van de belangrijkste kansen en bedreigingen en sterktes en zwaktes uit de omgevingsanalyse. Maak hierbij een overzicht van de 3,4 of 5 belangrijkste kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes. Deze kunnen op een overzichtelijke manier in het SWOT model worden geplaatst. Samen met de confrontatiematrix kunnen vervolgens strategische opties worden geformuleerd. Het kiezen van een strategische optie kan met behulp van het SFA model.

About Joost van Herpen