Home » Marketing Analyses » Probleemanalyse

Probleemanalyse

Inhoudprobleemanalyse

Wat is een probleemanalyse?

In een probleemanalyse omschrijf je wat het daadwerkelijke probleem van een bedrijf is. Pas als je zicht hebt op dit probleem, kun je het oplossen. De probleemanalyse bestaat uit 4 onderdelen, namelijk: De relevantie, doelstelling, probleemstelling en vraagstelling.

Wat is het doel van een probleemanalyse?

Vaak kunnen bedrijven moeilijk omschrijven wat daadwerkelijk het probleem is. Jij kunt achterhalen wat het probleem is, door vragen te stellen. Als je het probleem geformuleerd hebt, kun je een oplossing bedenken. In een probleemanalyse beschrijf je het doel van het onderzoek. Door dit doel te beschrijven, verklein je de kans dat het bedrijf een verkeerde verwachting heeft. Daarbij maak je voor jezelf inzichtelijk hoe je onderzoek eruit gaat zien. Je leert gestructureerd werken en maakt keuzes die je richting geven.

Relevantie 

De relevantie is het eerste onderdeel van een probleemanalyse. De relevantie bestaat uit 2 onderdelen.

Probleemanalyse - relevantieBedrijfsomschrijving

Bij het eerste onderdeel van de relevantie geef je een korte beschrijving van het bedrijf. Hierbij kun je een toelichting geven op de hoofdactiviteiten van het bedrijf. Daarbij kun je een beschrijving geven van de nevenactiviteiten, de verschillende afdelingen, de belangrijkste partners, het personeel en de geschiedenis.

De aanleiding

Het tweede onderdeel van de relevantie is de aanleiding. Bij dit onderdeel geef je aan wat de aanleiding van het onderzoek is. Dit wordt de onderzoeksvraag genoemd. Geef bij de aanleiding duidelijk aan waarom het bedrijf juist nu onderzoek wil laten doen. Wat maakt het nu urgent?

Doelstelling

Het tweede onderdeel van de probleemanalyse is de doelstelling. Bij de doelstelling geef je aan wat het doel van het onderzoek is. Wat moet het onderzoek opleveren? De doelstelling kun je beginnen met: aanbevelingen doen omtrent of advies geven over…

Probleemstelling

De probleemstelling is het derde onderdeel van de probleemanalyse. Bij de probleemstelling geef je aan wat je precies gaat onderzoeken. Hierbij beschrijf je wat je moet onderzoeken om de doelstelling te realiseren. Welke informatie heb je nodig om advies te kunnen geven? Hierbij kun je denken aan informatie over de marktomvang, de ontwikkelingen binnen de markt, de concurrenten en de afnemers. Om de probleemstelling te formuleren, dien je jezelf eerst te verdiepen in de theorie. De probleemstelling kun je beginnen met inzicht verkrijgen in…

Vraagstelling

Het vierde en laatste onderdeel van de probleemanalyse is de vraagstelling. Bij de vraagstelling maak je deelvragen. Deze deelvragen kunnen worden ingedeeld naar verschillende thema’s. Het antwoord van alle deelvragen bij elkaar, moet antwoord geven op de probleemstelling.