Home » Marketing Analyses » Interne analyse

Interne analyse

interne-analyseInterne analyse maken

Ga jij een (strategisch) marketingplan maken? Maak dan een interne analyse. Je maakt deze analyse om sterktes en zwaktes van een organisatie te identificeren.

Om de concurrentiekracht van een organisatie te kunnen versterken, moet je eerst inzicht hebben in alle sterktes en zwaktes.

Pas als jij inzicht hebt in deze interne (micro) omgeving kun jij sterktes optimaal benutten en zwaktes zoveel mogelijk elimineren.

De interne analyse wordt samen met de externe analyse, gebruik als input voor het maken van een SWOT Analyse.

 

Sterktes en zwaktes

Wat zijn sterktes en zwaktes precies? Graag geven we uitleg:

Sterktes

Sterktes zijn alle middelen en mogelijkheden van een organisatie. Deze middelen en mogelijkheden kunnen zich ontwikkelen tot een duurzaam (langdurig) concurrentievoordeel.

Zwaktes

Zwaktes zijn alle middelen en mogelijkheden die ontbreken of ontoereikend zijn. Door het ontbreken van deze middelen en mogelijkheden, kan geen duurzaam concurrentievoordeel ontstaan.

Modellen voor een interne analyse

De interne analyse kun je maken met behulp van verschillende marketingmodellen. Deze modellen bieden structuur, zodat jij stapsgewijs te werk kunt gaan. De modellen om een interne analyse te maken zijn:

 • Het 7s model van McKinsey
 • BCG-matrix
 • MaBA analyse/model
 • Klantpiramide
 • Productlevenscyclus
 • Porter value chain/Porter waardeketen

interne-analyse

Inhoud van een interne analyse

De inhoud van een interne analyse bestaat in hoofdlijnen uit 3 onderdelen. Deze 3 onderdelen zijn:

 1. Organisatie
 2. Marketing
 3. Financiële situatie

Organisatie

Bij het analyseren van een organisatie onderzoeken we de interne problemen van een organisatie. Bij het maken van een organisatie analyse, bekijken we de volgende factoren:

 • Huidige strategie & (geformuleerde) doelstellingen
 • Organisatiestructuur, organisatorische processen en routines
 • Bedrijfscultuur
 • Kennis en ervaring

Bij het maken van een organisatieanalyse gebruik we het volgende marketingmodel: s7 model van McKinsey.

Marketing 

De marketing van een organisatie, analyseren door te kijken naar:

Bij de marketingmix kijken we naar de invulling van de verschillende p’s. Bij targeting bekijk we op welke specifieke doelgroep een organisatie zich richt. Bij de segmentatie kijken we welke verschillende groepen zijn geclassificeerd. Als laatste, bij positionering, kijken we naar de manier waarop een organisatie zichzelf, de producten of diensten neerzet in de gedachte (perceptie) van afnemers.

De volgende marketingmodellen kun jij gebruiken bij het maken van een marketinganalyse: BCG Matrix, MABA Analyse, Productlevenscyclus.

Financiële situatie

De financiële situatie is de laatste hoofdlijn van een interne analyse. Daarbij kijken we naar:

 • Rentabiliteit
 • Liquiditeit
 • Solvabiliteit
 • Kengetallen

Bij het maken van een financiële analyseren kunnen jaarverslagen en jaarrekeningen worden gebruikt.

Handige tips

Neem bij het maken van een interne analyse en onafhankelijke positie in. Analyseer alleen de huidige situatie. Hoe is de situatie op dit moment? Pas later kijken we waar dingen beter kunnen.

Probeer bij het onderzoeken sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. Antwoorden personeelsleden alleen zoals van het verwacht wordt, of zeggen ze écht wat hen dwars zit?