Home » Marketing Analyses » Externe analyse

Externe analyse

Wat is een externe analyse?

De onderzoeksfase van een strategische marketingplan bestaat uit een analyse van de interne- en externe omgeving. Bij het maken van een externe analyse kan gebruik worden gemaakt van diverse marketingmodellen. Hieronder zijn een tweetal marketingmodellen weergegeven, waarmee de externe bedrijfsomgeving kan worden geanalyseerd.

Wat is het doel van de externe analyse?

Het doel van de externe analyse is zicht te krijgen op de kansen en bedreigingen uit de  macro-omgeving en meso-omgeving. Samen met de sterktes en zwaktes uit de interne analyse, dienen de kansen en bedreigingen uit de externe analyse als input voor het maken van de SWOT analyse. Dit maakt het analyseren van de externe omgeving een belangrijk onderdeel van een marketingplan.

 

externe-analyseWaaruit bestaat een externe analyse?

Bij het analyseren van de externe omgeving is het belangrijk alleen de relevante factoren te analyseren. Bij de externe analyse kunnen de trends en ontwikkelingen, de grootte van de markt, de diverse segmenten binnen de markt en de groei van de markt worden geanalyseerd. Daarnaast is het analyseren van de concurrenten een belangrijk onderdeel van de externe analyse. Daarnaast kan het belangrijk zijn om een distributieanalyse uit te voeren.

About Joost van Herpen