Home » Marketing Analyses » DESTEP analyse

DESTEP analyse

Destep AnalyseDestep Analyse, zo maak je hem!

De DESTEP Analyse is een marketing analyse om zicht te krijgen op de externe bedrijfsomgeving. Graag vertellen we alles over het maken van een DESTEP Analyse.

Met duidelijke taal, voorbeelden en hulpbronnen, wordt het makkelijker om een DESTEP Analyse te maken. We wensen je in ieder geval veel succes!

Destep Analyse, wat is dat dan?

Laten we beginnen bij het begin. Wat is een DESTEP analyse nou precies?

Het is een marketingtool om een omgeving van een bedrijf te analyseren. Als ondernemer (of marketeer) maak je een externe analyse. Dankzij deze externe analyse heb je zicht op alle relevante kansen en bedreigingen. Samen met de interne analyse, heb je de gehele interne en externe bedrijfsomgeving in beeld.

Kansen willen we natuurlijk pakken en tegen bedreigingen willen we onszelf beschermen.

Met de DESTEP Analyse maken we een groot deel van deze kansen en bedreigingen inzichtelijk. Pas als we weten wat deze kansen zijn, kunnen we deze grijpen natuurlijk. De letters DESTEP staan voor:

 • Demografische factoren
 • Economische factoren
 • Sociaal-culturele factoren
 • Ecologische factoren
 • Politiek, juridische factoren

Regelmatig wordt (als geheugensteun) de term De Step gebruik voor dezelfde analyse. Het kan ook zijn dat je PEST Analyse bent tegengekomen. Dit is dezelfde analyse, waarbij de factoren Demografisch en Economisch bouwen beschouwing worden gelaten.

Succesvolle mensen zijn continu opzoek naar nieuwe kansen, met een Destep Analyse kan je inzicht krijgen in deze kansen.

Waarom een DESTEP Analyse maken?

De (bedrijfs)omgeving waarin we actief zijn veranderd continu. Met nieuwe trends en ontwikkelingen. Het is super belangrijk om naar deze ontwikkelingen te kijken. De DESTEP methode is hiervoor ideaal. Waarom moet je goed kijken naar de omgeving? Graag geef ik een voorbeeld:

 

Voorbeeld van een selfie stick 

DESTEP Analyse voorbeeldDe afgelopen jaren zagen we een toename van het aantal smartphones. Steeds meer mensen gingen selfies maken en deze delen op allerlei sociale media, zoals Facebook. De bedenker van deze selfie stick heeft gekeken naar deze ontwikkelingen en een idee bedacht.

Deze selfie stick is nu super succesvol. Zelfs China kon de productie ervan niet aan. De bedenker van deze selfie stick speelde in op kansen in de markt.

Zonder naar de externe macro omgeving te kijken, was de selfie stick nooit uitgevonden. Met de DESTEP Analyse zie je allerlei kansen (en bedreigingen). Met deze kansen en bedreigingen bepaal je een strategie voor de komende 3 tot 5 jaar.

DESTEP factoren met voorbeelden

Je weet nu (of weer) wat een DESTEP Analyse is en waarom we deze maken. We kunnen nu stap voor stap de factoren uitwerken.

Mocht het zijn dat bepaalde factoren onbelangrijk zijn, dan kun je deze natuurlijk weglaten. Als bijvoorbeeld ecologische factoren/ontwikkelingen totaal geen invloed hebben op jouw onderneming, wat heeft het dan voor zin om deze te analyseren?

 

Demografische factoren

De demografische factoren of ontwikkelingen hebben te maken met de populatie. Met andere woorden de bevolking in bijvoorbeeld Nederland, Europa of zelfs de hele Wereld. Bij het maken van een ‘demografische analyse’ kijken we naar:

 • De omvang en groei van de bevolking
 • De verschillende leeftijdsgroepen
 • Het aantal gezinnen en de grootte van deze gezinnen
 • De geboorte- en sterfte cijfers
 • Emigratie- en immigratiecijfers (wie komen het land in en wie vertrekken er?)
 • Etnische samenstelling van een bevolking

Als we deze informatie hebben verwerkt (in een paragraaf) kunnen we de economische ontwikkelingen onder de loop nemen.

 

Economische factoren

Economische factoren gaan uiteraard over geld. Als we inzicht willen krijgen in de economische ontwikkelingen kijken we naar:

 • De werkgelegenheid en werkloosheid in een bepaald gebied
 • Het (besteedbaar) inkomen van bewonersDESTEP Factoren
 • De inflatie (het inflatiepercentage)
 • De vermogenspositie (kapitaal) van gezinnen en bedrijven
 • Het consumentenvertrouwen, is er veel vertrouwen in de economie?
 • De hoogte van alle import en expert

 

Sociaal culturele factoren

Sociaal culturele ontwikkelingen zijn dingen die te maken hebben een cultuur of leefgewoonten. Bij het analyseren van deze ontwikkelingen denken we aan:

 • Meningen en opvattingen
 • Het geloof van mensen
 • Overtuigingen van mensen
 • Bepaalde wensen
 • De normen en waarden

Een voorbeeld van een sociaal culturele ontwikkelingen is dat consumenten steeds vaker kijken waar een product vandaan komt. Is die iets te goedkope kleding niet gemaakt door kinderen? Hebben de boeren in Afrika wel voldoende geld gekregen voor dit fruit wat ik koop?

 

Technologische factoren

De technologische ontwikkelingen van een Destep Analyse hebben natuurlijk te maken met techniek. Denk daarbij aan:

 • Allerlei innovaties
 • Nieuwe producten
 • Nieuwe productiemethoden
 • Vernieuwde computersystemen

Graag geven we een aantal voorbeelden van technologische ontwikkelingen. Denk aan de komst van de Apple iGlass waarschijnlijk in 2014. Ook kunnen we denken aan volledig elektrische auto’s, zoals de Tesla Model S uit 2012.

De toekomst zal nog veel meer (revolutionaire) technologische ontwikkelingen brengen. In 2019, als de techniek achter het projecteren van hologrammen mogelijk is, zal de nieuwe iWatch uitkomen. Met onderstaande video laten we graag zien wat voor invloed dit op een onderneming kan hebben.

Hoeveel kansen (en bedreigingen) dit kan creëren. Met het maken van een DESTEP Analyse, zie je deze ontwikkelingen tijdig.

 

Ecologische factoren

Ecologische factoren hebben te maken met veranderingen aan onze ecologische omgeving. Bij het maken van een ‘ecologische analyse’ analyseer je bijvoorbeeld de veranderingen in het klimaat

 

Politiek-juridische factoren

Wat zijn politieke-juridische factoren? Dit zijn alle ontwikkelingen die te maken hebben met wet- en regelgeving. Deze regels worden door de politiek gemaakt. Bij het analyseren van deze politiek-juridische factoren krijg je zicht op:

 • Nieuwe wetten
 • Voorschriften
 • Nieuwe opleidingseisen
 • Richtlijnen
 • Gedragsregels
 • Bepaalde subsidies

Had jij een aantal jaar geleden bijvoorbeeld een restaurant of horecagelegenheid in Nederland, dan moest je rekening houden met het rookverbod. Banken als de ABN Amro of Rabobank, kijken bijvoorbeeld weer naar de strengere wetgeving over hypotheekadviezen.

Handige tips & hulpbronnen

We willen je zo goed mogelijk helpen en geven daarom nog wat handige tips & hulpbronnen. De volgende bronnen kun je goed gebruiken:

Als tips willen voor het maken van een DESTEP Analyse:

 • Analyseer alleen relevante factoren en ontwikkelingen
 • Analyseer ontwikkelingen voor de komende 3 tot 5 jaar

About Joost van Herpen