Home » Marketing Analyses » Concurrentenanalyse

Concurrentenanalyse

Wat is een concurrentenanalyse?

Het derde onderdeel van de ABCD-analyse is de concurrentenanalyse. De concurrentenanalyse wordt gebruikt om zicht te krijgen op de externe omgeving van een organisatie. Bij een concurrentenanalyse wordt informatie verzameld over de doelstellingen, de strategieën en de sterke en zwakke punten van de concurrenten.

Wat is het doel van een concurrentenanalyse?

Om succesvol te kunnen zijn, dient een onderneming de behoeften en wensen van de consument beter te bevredigen dan de concurrent. Door inzicht te verkrijgen in de concurrenten die actief zijn in de markt, kan de aantrekkelijkheid van de markt worden bepaald. Daarnaast kan na het analyseren van de concurrenten, zicht worden verkregen op de kansen en bedreigingen uit de externe omgeving. Deze kansen en bedreigingen dienen als input voor de SWOT-analyse, die gebruikt wordt bij het bepalen van een strategie.  

Hoe maak je een concurrentenanalyse?

Om als organisatie concurrentievoordeel te kunnen behalen, is het belangrijk om regelmatig de eigen marketingstrategieën en marketingmix te vergelijken met die van de directe concurrenten. Een goede concurrentenanalyse wordt schematisch uitgevoerd en bevat de volgende onderdelen:

  1. Maak een overzicht van de directe en indirecte concurrenten
  2. Maak een overzicht van de producten of diensten die iedere concurrent aanbiedt
  3. Onderzoek wat de doelstellingen van de concurrenten zijn
  4. Onderzoek de strategieën van de concurrenten
  5. Maak een inschatting van de sterke en zwakke punten van de concurrenten
  6. Maak een inschatting van de reactiepatronen van de concurrenten