Home » Marketing Analyses » Bedrijfstakanalyse

Bedrijfstakanalyse

Inhoudbedrijfstakanalyse

Wat is een bedrijfstakanalyse?

De bedrijfstakanalyse is een onderdeel van de ABCD-analyse . Door middel van een bedrijfstakanalyse wordt de externe omgeving geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

  1. Macro omgevingsanalyse
  2. Analyse van algemene marktfactoren
  3. Concurrentieanalyse

Wat is het doel van de bedrijfstakanalyse?

Doordat een bedrijfstakanalyse inzicht geeft in de macro omgeving, de algemene marktfactoren en de concurrenten, wordt de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak weergegeven. De bedrijfstakanalyse geeft namelijk zicht op de kansen en bedreigingen uit de bedrijfstak. Deze kansen en bedreigingen dienen als input voor de SWOT-analyse, die gebruikt wordt bij het bepalen van een strategie.

 

Hoe maak je een bedrijfstakanalyse?

Zoals aangegeven bestaat een bedrijfstakanalyse uit drie onderdelen, namelijk het analyseren van de macro omgeving, de algemene marktfactoren en de concurrenten. Hieronder wordt aangegeven hoe een analyse van de bedrijfstak kan worden uitgevoerd.

 

DESTEP analyse

Het eerste onderdeel van de bedrijfstakanalyse, is het analyseren van de macro omgeving. De macro omgeving kan geanalyseerd worden met behulp van de DESTEP analyse. Bij het uitvoeren van een DESTEP analyse is het van belang de relevante trends en ontwikkelingen, die binnen een termijn van drie tot vijf jaar van invloed zijn op de organisatie te analyseren. Na het analyseren van de macro omgeving wordt beter zicht verkregen op de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak.

 

Algemene marktfactoren

Het tweede onderdeel van de bedrijfstakanalyse, is het analyseren van de algemene marktfactoren. Onder algemene marktfactoren vallen o.a. de marktomvang, kostenstructuur, groei, levenscyclus, trends, conjunctuur- en seizoensgevoeligheid. Na het analyseren van de algemene marktfactoren wordt beter zicht verkregen op de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak.

 

De concurrenten op de markt

Het derde onderdeel is de concurrentieanalyse. Het verschil tussen een concurrentieanalyse en een concurrentenanalyse is het volgende:  Bij een concurrentieanalyse wordt de aanwezigheid van concurrenten op de markt waarin een organisatie actief is geanalyseerd. Bij een concurrentenanalyse wordt het daadwerkelijke gedrag van de betreffende concurrenten geanalyseerd. De concurrentieanalyse is onderdeel van de bedrijfstakanalyse en de concurrentenanalyse is onderdeel van de ABCD analyse.

Vijfkrachtenmodel van Poter

Bedrijfstakanalyse - Vijfkrachtenmodel van Porter

De concurrentieanalyse kan worden uitgevoerd met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter. Volgens het vijfkrachtenmodel van Porter wordt de mate van concurrentie bepaald, door vijf krachten. Deze vijf krachten bepalen het winstpotentieel en de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak. De vijf krachten van Micheal Porter zijn:

 

  • De macht van leveranciers
  • De macht van afnemers
  • De mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn
  • De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt
  • De interne concurrentie van spelers op de markt

About Joost van Herpen