Home » Marketing Analyses » Afnemersanalyse

Afnemersanalyse

De afnemersanalyse
afnemersanalyse

Afnemersanalyse, wat is dat?

De afnemersanalyse is onderdeel van de ABCD analyse. Met een ABCD Analyse  analyseer je zoals bij een DESTEP analyse (een deel) van de externe omgeving van een onderneming. Met de afnemersanalyse wordt een deel van de meso omgeving geanalyseerd. Met afnemers worden fabrikanten, handelaars en consumenten bedoeld.

Door zicht te krijgen op afnemers en deze vervolgens te analyseren, kan de markt worden opgedeeld in verschillende doelgroepen (segmenten). Deze doelgroepen kunnen onder andere worden gesegmenteerd op basis van de volgende variabelen (segmentatiecriteria):

 • Geografische segmentatiecriteria
 • Sociaal-economische criteria
 • Demografische criteria
 • Psychografische criteria
 • Gebruiksintensiteit

Marketingmix afstemmen op afnemers

Door afnemers van elkaar te onderscheiden en in te delen in doelgroepen met dezelfde kenmerken, kan beter worden ingespeeld op de behoefte van iedere doelgroep. Dit is mogelijk door ieder segment aan te spreken met een aparte marketingmix, die is afgestemd op de behoeften van de betreffende doelgroep.

 

Wat is het doel van de afnemersanalyse?

De afnemersanalyse geeft inzicht in de omgeving waarin een organisatie actief is, namelijk de meso omgeving. Door een afnemersanalyse uit te voeren wordt zicht verkregen op de behoefte van de verschillende afnemers. Daarnaast wordt samen met de bedrijfstakanalyse, de concurrentieanalyse en de distributieanalyse zicht verkregen op de kansen en bedreigingen uit de meso omgeving. Deze kansen en bedreigingen dienen samen met de sterktes en zwaktes uit de interne analyse als input voor de SWOT analyse.

 

Afnemersanalyse

Afnemersanalyse maken – Model van Ferrel 6 w’s

Een afnemersanalyse wordt uitgevoerd door antwoord te geven op de 6 W’s van Ferrel. Door zes vragen te beantwoorden die beginnen met een W, kan zicht worden verkregen op de huidige en potentiële afnemers. Het analyseren van afnemers, kan door de volgende zes vragen te beantwoorden:

 • Wie – wie de huidige en potentiële afnemers?
 • Wat – wat doen de huidige en potentiële afnemers met onze producten?
 • Waar – waar kopen de huidige en potentiële afnemers onze producten?
 • Wanneer – wanneer kopen de huidige en potentiële afnemers onze producten?
 • Waarom – waarom kopen de huidige en potentiële afnemers onze producten?
 • Waarom niet – waarom kopen potentiële afnemers onze producten niet?