Home » Marketing Analyses » ABCD analyse

ABCD analyse

Inhoudabcd-analyse

Wat is een ABCD analyse?

Een ABCD analyse is een marketinganalyse waarmee zicht wordt verkregen op de externe omgeving van een organisatie. ABCD is een afkorting voor Afnemersanalyse, Bedrijfstakanalyse, Concurrentenanalyse en Distributieanalyse.

Het is voor iedere organisatie van belang om zicht te krijgen op de omgeving waarin deze actief is. De omgeving waarin een organisatie actief is kan zowel intern als extern zijn. Het analyseren van de interne en externe omgeving wordt situatieanalyse genoemd. Bij het analyseren van de externe omgeving, kan gebruik worden gemaakt van het ABCD model. Het ABCD model geeft voldoende inzicht in de externe macro omgeving en meso omgeving, doordat gekeken wordt naar de afnemers, de bedrijfstak, de concurrenten en de distributie. Afhankelijk van de belangrijkheid kan meer nadruk worden gelegd op de afnemers en/of de bedrijfstak en/of de concurrenten en/of distributie.


Wat is het doel van een ABCD analyse?

Zoals hierboven is aangegeven is het doel van de ABCD analyse het verkrijgen van zicht op de externe bedrijfsomgeving. Door de externe bedrijfsomgeving te analyseren, kan zicht worden verkregen op de kansen en bedreigingen uit de macro omgeving en meso omgeving. De kansen en bedreigingen die naar voren komen uit de externe analyse (ABCD analyse en DESTEP Analyse), dienen als input voor de SWOT-analyse. De SWOT analyse vormt de basis voor het nemen van strategische beslissingen. Een succesvolle organisatie heeft zicht op de kansen en bedreigingen uit de externe omgeving en stemt het strategisch beleid hierop af.

De A, B, C en D van de ABCD analyseABCD analyse - Bedrijfstakanalyse

De ABCD analyse bestaat uit vier onderdelen. Wanneer deze vier onderdelen van de ABCD analyse zijn geanalyseerd, is zicht verkregen op de externe omgeving. De ABCD analyse bestaat uit de volgende vier onderdelen: