Home » Author Archives: Joost van Herpen (page 2)

Author Archives: Joost van Herpen

Externe analyse

externe-analyse

Wat is een externe analyse? De onderzoeksfase van een strategische marketingplan bestaat uit een analyse van de interne- en externe omgeving. Bij het maken van een externe analyse kan gebruik worden gemaakt van diverse marketingmodellen. Hieronder zijn een tweetal marketingmodellen weergegeven, waarmee de externe bedrijfsomgeving kan worden geanalyseerd. DESTEP analyse ABCD analyse (afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentenanalyse, distributieanalyse) Wat is het doel ...

Read More »

Interne analyse

interne-analyse

Interne analyse maken Ga jij een (strategisch) marketingplan maken? Maak dan een interne analyse. Je maakt deze analyse om sterktes en zwaktes van een organisatie te identificeren. Om de concurrentiekracht van een organisatie te kunnen versterken, moet je eerst inzicht hebben in alle sterktes en zwaktes. Pas als jij inzicht hebt in deze interne (micro) omgeving kun jij sterktes optimaal ...

Read More »

Micro omgeving

micro-omgeving

Wat is de micro omgeving? Het analyseren van de micro omgeving is onderdeel van de interne analyse. De micro omgeving omvat factoren waarop een organisatie directe invloed kan uitoefenen. Het betreffen namelijk factoren van de organisatie zelf. De micro omgeving van een organisatie kan worden geanalyseerd door gebruik te maken van het 7S model. Wat is het doel van de micro omgevingsanalyse? ...

Read More »

Meso omgeving

meso-omgeving

Wat is de meso omgeving? De meso omgeving omvat factoren waarop een organisatie geen directe, maar wel indirecte invloed kan uitoefenen. Het analyseren van de meso omgeving is onderdeel van de externe analyse. Bij de meso omgevingsanalyse wordt de bedrijfstak waarin een organisatie actief is geanalyseerd. Na het analyseren van de bedrijfstak, kan de aantrekkelijkheid hiervan worden bepaald. Het analyseren van ...

Read More »

Afnemersanalyse

afnemersanalyse

De afnemersanalyse Wat is een afnemersanalyse? Marketingmix afstemmen op afnemers Wat is het doel van een afnemersanalyse? Afnemersanalyse maken – model van Ferrel 6 w’s Afnemersanalyse, wat is dat? De afnemersanalyse is onderdeel van de ABCD analyse. Met een ABCD Analyse  analyseer je zoals bij een DESTEP analyse (een deel) van de externe omgeving van een onderneming. Met de afnemersanalyse wordt een deel van ...

Read More »

Probleemanalyse

probleemanalyse

Inhoud Wat is een probleemanalyse? Wat is het doel van een probleemanalyse? Relevantie Doelstelling Probleemstelling Vraagstelling Wat is een probleemanalyse? In een probleemanalyse omschrijf je wat het daadwerkelijke probleem van een bedrijf is. Pas als je zicht hebt op dit probleem, kun je het oplossen. De probleemanalyse bestaat uit 4 onderdelen, namelijk: De relevantie, doelstelling, probleemstelling en vraagstelling. Wat is ...

Read More »

ABCD analyse

abcd-analyse

Inhoud Wat is een ABCD analyse? Wat is het doel van een ABCD analyse? De A, B, C en D van de ABCD analyse Wat is een ABCD analyse? Een ABCD analyse is een marketinganalyse waarmee zicht wordt verkregen op de externe omgeving van een organisatie. ABCD is een afkorting voor Afnemersanalyse, Bedrijfstakanalyse, Concurrentenanalyse en Distributieanalyse. Het is voor iedere organisatie ...

Read More »

Concurrentenanalyse

concurrentenanalyse

Wat is een concurrentenanalyse? Het derde onderdeel van de ABCD-analyse is de concurrentenanalyse. De concurrentenanalyse wordt gebruikt om zicht te krijgen op de externe omgeving van een organisatie. Bij een concurrentenanalyse wordt informatie verzameld over de doelstellingen, de strategieën en de sterke en zwakke punten van de concurrenten. Wat is het doel van een concurrentenanalyse? Om succesvol te kunnen zijn, ...

Read More »

Bedrijfstakanalyse

bedrijfstakanalyse

Inhoud Wat is een bedrijfstakanalyse? Wat is het doel van een bedrijfstakanalyse? Hoe maak je een bedrijfstakanalyse? Vijfkrachtenmodel van Porter Wat is een bedrijfstakanalyse? De bedrijfstakanalyse is een onderdeel van de ABCD-analyse . Door middel van een bedrijfstakanalyse wordt de externe omgeving geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit de volgende 3 onderdelen: Macro omgevingsanalyse Analyse van algemene marktfactoren Concurrentieanalyse Wat is het doel van ...

Read More »

Macro omgeving

macro-omgeving

Wat is de macro omgeving De macro omgeving omvat factoren waarop een organisatie geen invloed kan uitoefenen. Het analyseren van factoren op macroniveau valt binnen de externe analyse. De macro omgeving kan geanalyseerd worden door demografische, economische, sociaal/culturele, ecologische en politiek/juridische factoren te analyseren. Hiervoor wordt het DESTEP model gebruikt. Lees wat een DESTEP analyse inhoud, waarom een DESTEP analyse gemaakt ...

Read More »