Home » Marketing Analyses

Marketing Analyses

SWOT analyse

swot-analyse

Wat is een SWOT analyse? De afkorting SWOT staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Door een externe– en interne analyse (situatieanalyse) te maken, wordt zicht verkregen op kansen en bedreigingen (opportunities en threats) en sterktes en zwaktes (strenghts en weaknesses). De externe- en interne analyse vormen de basis voor het formuleren van strategische opties. De SWOT analyse is een hulpmiddel om ...

Read More »

Externe analyse

externe-analyse

Wat is een externe analyse? De onderzoeksfase van een strategische marketingplan bestaat uit een analyse van de interne- en externe omgeving. Bij het maken van een externe analyse kan gebruik worden gemaakt van diverse marketingmodellen. Hieronder zijn een tweetal marketingmodellen weergegeven, waarmee de externe bedrijfsomgeving kan worden geanalyseerd. DESTEP analyse ABCD analyse (afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentenanalyse, distributieanalyse) Wat is het doel ...

Read More »

Interne analyse

interne-analyse

Interne analyse maken Ga jij een (strategisch) marketingplan maken? Maak dan een interne analyse. Je maakt deze analyse om sterktes en zwaktes van een organisatie te identificeren. Om de concurrentiekracht van een organisatie te kunnen versterken, moet je eerst inzicht hebben in alle sterktes en zwaktes. Pas als jij inzicht hebt in deze interne (micro) omgeving kun jij sterktes optimaal ...

Read More »

Afnemersanalyse

afnemersanalyse

De afnemersanalyse Wat is een afnemersanalyse? Marketingmix afstemmen op afnemers Wat is het doel van een afnemersanalyse? Afnemersanalyse maken – model van Ferrel 6 w’s Afnemersanalyse, wat is dat? De afnemersanalyse is onderdeel van de ABCD analyse. Met een ABCD Analyse  analyseer je zoals bij een DESTEP analyse (een deel) van de externe omgeving van een onderneming. Met de afnemersanalyse wordt een deel van ...

Read More »

Probleemanalyse

probleemanalyse

Inhoud Wat is een probleemanalyse? Wat is het doel van een probleemanalyse? Relevantie Doelstelling Probleemstelling Vraagstelling Wat is een probleemanalyse? In een probleemanalyse omschrijf je wat het daadwerkelijke probleem van een bedrijf is. Pas als je zicht hebt op dit probleem, kun je het oplossen. De probleemanalyse bestaat uit 4 onderdelen, namelijk: De relevantie, doelstelling, probleemstelling en vraagstelling. Wat is ...

Read More »

ABCD analyse

abcd-analyse

Inhoud Wat is een ABCD analyse? Wat is het doel van een ABCD analyse? De A, B, C en D van de ABCD analyse Wat is een ABCD analyse? Een ABCD analyse is een marketinganalyse waarmee zicht wordt verkregen op de externe omgeving van een organisatie. ABCD is een afkorting voor Afnemersanalyse, Bedrijfstakanalyse, Concurrentenanalyse en Distributieanalyse. Het is voor iedere organisatie ...

Read More »

Concurrentenanalyse

concurrentenanalyse

Wat is een concurrentenanalyse? Het derde onderdeel van de ABCD-analyse is de concurrentenanalyse. De concurrentenanalyse wordt gebruikt om zicht te krijgen op de externe omgeving van een organisatie. Bij een concurrentenanalyse wordt informatie verzameld over de doelstellingen, de strategieën en de sterke en zwakke punten van de concurrenten. Wat is het doel van een concurrentenanalyse? Om succesvol te kunnen zijn, ...

Read More »

Bedrijfstakanalyse

bedrijfstakanalyse

Inhoud Wat is een bedrijfstakanalyse? Wat is het doel van een bedrijfstakanalyse? Hoe maak je een bedrijfstakanalyse? Vijfkrachtenmodel van Porter Wat is een bedrijfstakanalyse? De bedrijfstakanalyse is een onderdeel van de ABCD-analyse . Door middel van een bedrijfstakanalyse wordt de externe omgeving geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit de volgende 3 onderdelen: Macro omgevingsanalyse Analyse van algemene marktfactoren Concurrentieanalyse Wat is het doel van ...

Read More »

DESTEP analyse

Destep Analyse maken

Destep Analyse, zo maak je hem! De DESTEP Analyse is een marketing analyse om zicht te krijgen op de externe bedrijfsomgeving. Graag vertellen we alles over het maken van een DESTEP Analyse. Met duidelijke taal, voorbeelden en hulpbronnen, wordt het makkelijker om een DESTEP Analyse te maken. We wensen je in ieder geval veel succes! Destep Analyse, wat is dat dan? ...

Read More »